WORKFARE // WORKFARE

from by Gattaca

/

lyrics

Tohle má být konec historie?
Možná spíš zrádná past na cestě.
Pracuj – nakup – pracuj – chcípni.
Hlavně nevypadni z koloběhu.
Perverzní jazyk statistik a čísel,
zvrácené dotyky prstů byrokracie,
slizké stisky dlaní korporací.
Hnáni hladem a bídou.
Pod dohledem jako zboží v regálech
Vybrat, použít a zbytek spláchnout do hajzlu.
Není jiná cesta.
Společné se někam ztratilo. Jsme sami. Jsme závislí.
Jeden po druhém. Jedna po druhé. Vstříc otroctví.
Historie se opakuje. Zase na kolenou. Zase v bahně.

Is this supposed to be the end of history?
Rather a trap on the way.
Work – buy – work – die
Just stay in the circle
Perverse language of statistics and numbers
Ghoulish touches of bureaucracy’s fingers
Glaireous handshakes of corporations
Chased by hunger and poverty
Under surveillance like goods in racks
Chose, use and flush the rest to a closet
There’s no other way
What was common disappeared. We’re alone. We’re dependent.
Into slavery, one after each othe.

credits

from 7" EP, released September 17, 2012

tags

license