VÁLKA O ILUZE // WAR FOR ILLUSIONS

from by Gattaca

/

lyrics

Byli jsme ztraceni ve velkém světě velkých peněz
ztraceni ve světě velkých lidí, velkých ambicí, velkých přání a velkých zklamání.
záře velkých pravd nám oslepovala oči.
tiskařská čerň nás vedla za velkými cíli.
cíli, které neexistovaly a nikdy existovat nebudou.
vše co je, vše co bylo a vše co bude, je jen válka o iluzi
a ruka jednoho na krku druhého.

We were lost in the big world of big money.
Lost in the world of big people, big ambitions, big wishes and big disappointments.
A shine of big truths blinded our eyes
Printing ink lead us to big goals.
Goals, that have never existed and will never exist.
All that is, all that has been and all that will be is just a war for illusions
And one’s hand on other’s throat

credits

from 7" EP, released September 17, 2012

tags

license