SOUDCE A KAT // JUDGE & HEADSMAN

from by Gattaca

/

lyrics

Nenávist, předsudky, opovržení
Zášť, násilí, ponížení
Obrazem strachu z budoucnosti
Symbolem strachu z bezmocnosti
Degradováni, neviditelní, vyloučeni, nedotknutelní
Spořádaný život za ostnatým drátem
Spořádaný občan soudcem i katem
Zdi oddělují světlo od tmy
Pod rouškou sterility odstrčeni na okraj
Další krok do totality, budeme žít svůj čistý ráj

Hate, prejudice, disdain
Hatred, violence, humiliationImages of fear of future
Symbols of fear of helplessness
Degraded, invisible, excluded, untouchable
Orderly life behind a barbed wire
Orderly citizen becoming a judge and a headsman
Walls are dividing light from darkness
Under a blanket of sterility pushed-off to a periphery
Another step to totality, we’re gonna live our clean paradise.

credits

from 7" EP, released September 17, 2012

tags

license