Přijdeme znovu (We will come back)

from by Gattaca

/

lyrics

PŘIJDEME ZNOVU. Ptala se, co znamená solidarita. Někdo řekl, vzájemná podpora. Nebýt lhostejný. Pomocná ruka podaná v nejistotě všem, kterým elita plivla do ksichtu, když byli na dně. Už nechceme poslouchat vaše prázdné sliby. Nechte si svoje prázdná gesta. Spolu
jsme silní a chceme si zpátky vzít život, o který se nás snažíte připravit. Ptala se, co znamená solidarita. Někdo řekl, že na to nejsme sami, že nejsme bez moci společně bojovat za prostor svobody. Přijdeme znovu!

WE WILL COME BACK. She asked what solidarity stands for. Mutual support, someone said. Not to be indifFerent. Helping hand offered in moments of insecurity to all those being spitted in a face by elites while being down. We don’t want to hear your empty promises. Screw your empty gestures. We are strong together. We want back our lives that you try to take from us. She asked what solidarity stands for. We are not alone, someone said. We’re not without power to fight together for a space of freedom. We will come back.

credits

from LP, released July 24, 2015

tags

license