Něco za něco (Quid pro quo)

from by Gattaca

/

lyrics

NĚCO ZA NĚCO. Jak krásný je náš svět. Hledání viníků vyplňuje prázdnotu všednosti. Lynčování je zábavou pro nedělní odpoledne a od pípy se nesou recepty na pravdu. V jinakosti se hledá divošství a všude rady, jak má kdo žít. Vítající ruka varovně zdvihá prst, protože ani pomoc není zadarmo. Něco za něco. To je heslo doby. Místo opory jen pocity zranitelnosti. Hořká pachuť vděčnosti. Závislost na vůli dobráků. A kde je vzájemnost? Kam se poděla důvěra? Odhoďme paternalismus. Chceme rovnost a pochopení.

QUID PRO QUO. How beuatiful is this world. Chasing of culprits fills the emptiness of everyday life. Lynching is an entertainment for Sunday afternoon and truth recipes resonate from a beer tap. People try to find savegeness in otherness. Advices how to live all around. The welcoming hand is raising a finger warningly. Because even help is not free of charge. Quid pro quo - the slogan of an epoch. Feeling of vulnerability instead of support. Bitter taste of gratitude. Dependence on the will of the good. And where is reciprocity? Where did reliance go?
Screw paternalism. We want equality and comprehension.

credits

from LP, released July 24, 2015

tags

license