Moje tělo

from by Gattaca

/

lyrics

Nechci žít ve strachu z tebe. Nechci být tam, kde je možné brát si bez souhlasu.
Moje tělo je moje tělo a ani ty to nemůžeš změnit.
Nikdo nemá právo dotýkat se, když nechci. Ani ty, nejsem tvoje žena.
Nebudu tvůj lidský štít pro ochranu tradic, nestojím o spasitele s bičem.
Jak snadné je obvinit oběť. Tak lehce se věří, že si nemáš vážit sebe sama.
Vše je vepsáno do těl. V kultuře útlaku. Nevratné jizvy, jizvy nenávisti.
Cítím, dýchám, stojím tady, připravená odmítnout tvůj soucit.

---

My body

I don´t want to live in fear of you. I don´t want to be in a place, where it is possible to take without
consent. My body is my body. No one can change it. Not even you.
Nobody has the right to touch if I don´t want it. Not even you, I am not your woman.
I will not be your human shield to protect traditions. I don´t want a savior with a whip.
Blaming the victim is as easy as believing that you shouldn´t respect yourself.
Everything is inscribed into the bodies, in the culture of oppression. Eternal scars, scars of hatred.
I feel, I breathe, I'm standing here, ready to refuse your compassion.

credits

from split 7" EP w/ Rosa Parks, released April 8, 2017

tags

license