Řekni ne (Say no)

from by Gattaca

/

lyrics

ŘEKNI NE. Zloději myšlenek s prstem na tepu doby. Obchodníci s identitou. I ta tvá je na prodej. Závody s logy sponzorů na zádech. Přidej se, buď vidět, čas neztrácej. Kroky po vyšlapané cestě možná nebolí tolik, co kroky stranou. Nezapomeň ale, že všechny ty stopy vedou jedním směrem A nad udusanou mrtvou hlínou se válí hnilobný pach. Tažení jedinečných pod taktovkou korporací. Tanec výjimečných v rytmu průmyslu. Jisté kroky po cestě za štěstím. Na obzoru již svítí krásný nový svět. Vidíš úspěch a slávu - já vidím produkt a šeď. Vidíš budoucnost - já vidím další zkurvenej trend. Kup si svou naději. Řekni ne.

SAY NO. Thieves of ideas with thumbs on the pulse of time. Merchants of identity. Even yours is for sale. Competition with sponsor logos on your back. Join, be seen, don’t lose time. Steps on an old path may not be as painful as steps aside, But don’t forget that all footprints lead in the same direction and a Rotting smell is floAting above hardpacked soil. Crusade of inimitables marching in the rhythm of the industry. Confident steps on the way to happiness. A
brave new world is shining on the horizon. You see success and fame - I see pruducts and grey. You see future – I see another fukkin trend. Buy your hope. Say no.

credits

from LP, released July 24, 2015

tags

license