Dej všem co chtějí (Give everyone what they want)

from by Gattaca

/

lyrics

DEJ VŠEM CO CHTĚJÍ. Pletou sítě z lidské kůže, ať se chytí co nejvíc much. Ze záškubů zoufalství vznikají nové hodnoty. Oddělit hlavy od trupu a z těl stavět zeď. Masa lidských cihel čeká na svou příležitost. Hlas lidu volá do služby. Dobro přeci neodmítneš. Dej všem co chtějí. Noví spasitelé budují (fašistický) stát.

GIVE EVERYONE WHAT THEY WANT. They knit networks from human skin to catch more flies. Spasms of despair give existence to new alues. Cut heads from bodies and build walls out of torsos. The mass of human bricks awaits an opportunity. The voice of the people calls to arms. Give everyone what they want. New messiahs are building a (fascist) state.

credits

from LP, released July 24, 2015

tags

license