We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

EP

by Gattaca

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
Zpocená čela na obrazech vládců, ani zaschlá krev vyhraných válek mě nepřesvědčí, abych se chytla stébla. Společenství prohnilosti nás nutí bít se do prsou Ztrouchnivělé kořeny musí už navždy zůstat v zemi Kašlu na vaše umělé hranice a na pečlivě budovanou nenávist ke všemu, co je jiné. Sweaty forehead on paintings of emperors nor dry blood of won wars will convince me to catch at straws. Corrupted society forces us to beat our breasts. Rotten roots should remain deep in soil. I don’t care about your artificial borders and carefully nursed hate for everything that is different.
2.
Tohle má být konec historie? Možná spíš zrádná past na cestě. Pracuj – nakup – pracuj – chcípni. Hlavně nevypadni z koloběhu. Perverzní jazyk statistik a čísel, zvrácené dotyky prstů byrokracie, slizké stisky dlaní korporací. Hnáni hladem a bídou. Pod dohledem jako zboží v regálech Vybrat, použít a zbytek spláchnout do hajzlu. Není jiná cesta. Společné se někam ztratilo. Jsme sami. Jsme závislí. Jeden po druhém. Jedna po druhé. Vstříc otroctví. Historie se opakuje. Zase na kolenou. Zase v bahně. Is this supposed to be the end of history? Rather a trap on the way. Work – buy – work – die Just stay in the circle Perverse language of statistics and numbers Ghoulish touches of bureaucracy’s fingers Glaireous handshakes of corporations Chased by hunger and poverty Under surveillance like goods in racks Chose, use and flush the rest to a closet There’s no other way What was common disappeared. We’re alone. We’re dependent. Into slavery, one after each othe.
3.
Nenávist, předsudky, opovržení Zášť, násilí, ponížení Obrazem strachu z budoucnosti Symbolem strachu z bezmocnosti Degradováni, neviditelní, vyloučeni, nedotknutelní Spořádaný život za ostnatým drátem Spořádaný občan soudcem i katem Zdi oddělují světlo od tmy Pod rouškou sterility odstrčeni na okraj Další krok do totality, budeme žít svůj čistý ráj Hate, prejudice, disdain Hatred, violence, humiliationImages of fear of future Symbols of fear of helplessness Degraded, invisible, excluded, untouchable Orderly life behind a barbed wire Orderly citizen becoming a judge and a headsman Walls are dividing light from darkness Under a blanket of sterility pushed-off to a periphery Another step to totality, we’re gonna live our clean paradise.
4.
Byli jsme ztraceni ve velkém světě velkých peněz ztraceni ve světě velkých lidí, velkých ambicí, velkých přání a velkých zklamání. záře velkých pravd nám oslepovala oči. tiskařská čerň nás vedla za velkými cíli. cíli, které neexistovaly a nikdy existovat nebudou. vše co je, vše co bylo a vše co bude, je jen válka o iluzi a ruka jednoho na krku druhého. We were lost in the big world of big money. Lost in the world of big people, big ambitions, big wishes and big disappointments. A shine of big truths blinded our eyes Printing ink lead us to big goals. Goals, that have never existed and will never exist. All that is, all that has been and all that will be is just a war for illusions And one’s hand on other’s throat

about

you can name your price of the download. zero is of course also cool. we will give all the collected money to collectives that need support via Coffee Breath Records project (coffeebreathrecords.bandcamp.com)

EDIT 08 Oct 2012: sorry, the free download limit was exceeded for this month so please download the record via blogs or ask a friend)
EDIT 27 Oct 2012: it's back

Recorded during summer 2012 in a rehearsal room.
Recorded, mixed & mastered by us.
Released by Dog Lover Records (www.dogloversrecords.net) on black 7 inch vinyl records. 120 pieces made - one half with small holes and the other one with big holes.

credits

released September 17, 2012

Gattaca je / Gattaca is: Lada, Mazi, Hanka, Blum a Šaman.
Keegan (x True Nature x) recorded the cello part and Zdenda (Dakhma) helped with backing vocals.
First press of this seveninch was released by Dog Lovers Records in September 2012. Second press was released by Halo of Flies, Contraszt!, Dog Lovers Record and Music for Liberation in December 2012.

license

tags

about

Gattaca Czech Republic

vegan punk, cz

contact / help

Contact Gattaca

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

Gattaca recommends:

If you like Gattaca, you may also like: